Elkargoko Buletina

Protesien adostasun aitorpena

Elkargoan, kontsulta batzuk heldu zaizkigu, protesien adostasun aitorpenen derrigortasunaren inguruan. Laborategiek protesi bakoitzarekin emititzen dituzten dokumentuak dira.
Argitu behar dugu dokumentu horiek edukitzea derrigorrezkoa dela, bai eta pazienteari kopia bat ematea, RD 1551/2009 ko 1. kapituluan, 4. artikuluan, 5. apartaduan, eta VIII eranskinean adierazten den bezala.

Itzuli

Lotutako Berriak

Itzuli